Szakterületek

 

Polgári jog

 • tulajdonjogi viták, kérdések megoldása;
 • birtok és birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek;
 • szavatossági és kártérítési ügyek;
 • adásvételi, ajándékozási, bérleti-, megbízási- és vállalkozási, életjáradéki, tartási szerződések készítése, véleményezése;
 • biztosítási ügyek (vagyon- és baleset biztosítás, gépkocsi kárral kapcsolatos biztosítási ügyek);

Ugrás az oldal tetejére...

 

Munkajog

 • Munkaszerződések készítése, aktualizálása, véleményezése;
 • Vezetői munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok elkészítése, véleményezése;
 • Peres és peren kívüli képviselet munkaügyi jogvita során;
 • a rendes, rendkívüli felmondás jogszerűségének vizsgálata;
 • tájékoztatás a felmondási időre és a végkielégítésre vonatkozóan;
 • tájékoztatás munkavállaló, illetve a munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozóan.

Ugrás az oldal tetejére...

 

Ingatlanjog, társasházak

 • ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, ingatlanbérleti szerződések készítése és véleményezése;
 • termőföld adásvételi szerződés, haszonbérleti szerződés készítése és véleményezése;
 • közös tulajdon megszüntetése;
 • társasház alapítás, társasházi alapító okirat módosítása;
 • szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás);
 • termőföld más célú hasznosítása.

Ügyfeleink érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva látjuk el képviseletüket a szerződéskötések folyamán, valamint a kapcsolódó földhivatali ügyintézés során. Különös hangsúlyt helyezünk az ingatlan-adásvételi szerződések hátterét képező hitelkonstrukciók szerződéses megjelenítésére, a tulajdon- és egyéb jogok átszállásának ütemezése által.

Ugrás az oldal tetejére...

 

Házassági vagyonjog, családjog, öröklés

 

Az Ügyvédi Iroda vállalja házassági szerződés okiratba foglalását, végrendelet készítését, képviseletet hagyatéki eljárásban, öröklési perek során, valamint közreműködik válás (közös megegyezéssel) lebonyolításában.

Ugrás az oldal tetejére...


 
Gazdasági jog

 • cégalapítás, cégmódosítás;
 • cégek működésével kapcsolatos különböző szerződések készítése, véleményezése;
 • cégek peres, és peren kívüli képviselete gazdasági jogi vitákban;
 • tanácsadás csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárásban.

Ugrás az oldal tetejére...

 

Perbeli képviselet

Irodánk vállalja a teljes körű perbeli képviseletet polgári, munkaügyi, gazdasági, valamint családjogi perekben.

Ugrás az oldal tetejére...
 
Kavalák Gabriella Ügyvédi Iroda | 1122 Budapest, Határõr út 16/A. I. em. 5.a. | Tel. +36 1 201 4350
Fax: +36 1 201 4350 | E-mail: iroda@kavalak.hu | www.kavalak.hu