Rólam

dr. Kavalák Gabriella

egyéni ügyvéd vagyok, kizárólag polgári, gazdasági és munkajogi ügyekkel foglalkozom. Jogi diplomámat 2004-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán szereztem „summa cum laude” minősítéssel. 2008-ban szakvizsgáztam és azóta az ügyvédi tevékenységem folyamatos. Jelenleg a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja vagyok, irodám székhelye Budapest XII. kerületben található.
Alapvető célom, hogy az ügyfeleim számára megalapozott jogi tanácsot nyújtsak. A gyakorlatom az, hogy az eset összes körülményeit megvizsgálom, és az alapján adok tájékoztatást a lehetőségekről, felvázolva azok esélyeit, előnyeit-hátrányait és a várható költségvonzatát. Kihívást jelent számomra a bonyolult ügyek megoldása. A szakterületeimről és tevékenységi köreimről a szakterületek menüpont alatt részletesebben tájékozódhat.
Amennyiben felkeltettem érdeklődését, keressen bizalommal a honlapomon található elérhetőségeim valamelyikén!

Tisztelettel:
dr. Kavalák Gabriella ügyvéd

Szakterületek
Polgári jog

- tulajdonjogi viták, kérdések megoldása;
- birtok és birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek;
- szavatossági és kártérítési ügyek;
- adásvételi, ajándékozási, bérleti-, megbízási- és vállalkozási, életjáradéki, tartási szerződések készítése, véleményezése;
- biztosítási ügyek (vagyon- és baleset biztosítás, gépkocsi kárral kapcsolatos biztosítási ügyek);

Munkajog

- Munkaszerződések készítése, aktualizálása, véleményezése;
- Peres és peren kívüli képviselet munkaügyi jogvita során;
- a rendes, rendkívüli felmondás jogszerűségének vizsgálata;
- tájékoztatás a felmondási időre és a végkielégítésre vonatkozóan;
- tájékoztatás munkavállaló, illetve a munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozóan.

Ingatlanjog, társasházak

- ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, ingatlanbérleti szerződések készítése és véleményezése;
- termőföld adásvételi szerződés, haszonbérleti szerződés készítése és véleményezése;
- közös tulajdon megszüntetése;
- társasház alapítás, társasházi alapító okirat módosítása;
- szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás);
- társasházak jogi képviseletének ellátása.

Házassági vagyonjog, családjog, öröklés

- közreműködés válás (közös megegyezéssel) lebonyolításában;
- házassági szerződés, végrendelet készítését;
- képviseletet hagyatéki eljárásban.

Gazdasági jog

- cégalapítás, cégmódosítás;
- cégek működésével kapcsolatos különböző szerződések készítése, véleményezése;
- cégek peres, és peren kívüli képviselete gazdasági jogi vitákban;
- tanácsadás csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárásban.